Cenovnik

   

C E N O V N I K

USLUGA - PRENOĆIŠTA  U  TURISTIČKOM OBJEKTU

Vila  S O K O L

1.         Apartman  1- spavća soba i kupatilo:
1 osoba

2.000,00 din.

2 osobe

3.000,00 din.

2.         Apartman  1- komplet

5.000,00 din.

3.         Studio  A-2
1 osoba

1.800,00 din.

2 osobe

2.400,00 din.

4.         Apartman  3 i 4:
1 osoba

2.500,00 din.

2 osobe

3.500,00 din.

3 osobe

4.500,00 din.

4 osobe

5.000,00 din.

5 osoba

5.500,00 din.

6 osoba

6.000,00 din.

5.         Apartman  5:
1 osoba

2.500,00 din.

2 osobe

3.000,00 din.

3 osobe

4.000,00 din.

6.         Dnevni odmor- francuski  ležaj

2.000,00 din.

7.         Boravišna taksa     po danu

90,00 din.

Deca:  do 7 god. ne plaćaju, od 7 do 12 god. 50%

45,00 din.

8.         Posebne  usluge :

pranje, peglanje garderobe i sl. po radnom satu

500,00 din.

  Sve date cene su sa zaračunatim: - PDV-om  I  ličnim osiguranjem svakog gosta. TR za uplatu rezervacija je: 265-0000004029546-91.   NAPOMENA:                -  Za boravak do 3 dana, cena se uvećava za  10%. -  Za boravak duži od 7 dana, cena se umanjuje  10%.  
01.01.12.god.

D i r e k t o r  doo

Milutin I. Veljović